Eksamenstræning
Tønder Gymnasium og HF - tilbage til forsiden

Overblik over 1800-tallets danske litteratur
et forsøg med e-learning
Insruks: klik frem eller tilbage i forhold til talrækken i højre hjørne!
Jo højere tallet er, jo større bliver detaljeringsgraden i overblikket.
Til højre er der anført de relevante spørgsmål som teksten giver svar på.
Når spørgsmålene kan besvares, skulle man kunne klare følgende test:
test din viden i:
overblik over 1800-tallet

Klik frem eller tilbage:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 forrige - næste

1800-tallets danske litteratur
Hvornår og hvordan sluttede de forskellige af 1800-tallets litterære perioder?
Det synes at være en regel at en forfatter som forfatter bliver ved med at tilhøre den retning, han tilhørte, da han debuterede, at han altså fundamentalt set bliver ved med at skrive som han gjorde, da han fik sit gennembrud.
Som den obligatoriske undtagelse fra reglen kan Holger Drachmann nævnes. Han får sit gennembrud som naturalist, men begynder senere at skrive romantisk, og skifter derefter skrivestil nogle gange. Drachmanns forskellige stilskift (frem og tilbage) har imidlertid mere at gøre med hans egne voldsomme stemningsskift og med hans forskellige forelskelser end med tidens "toneangivende" retning og stil.

Romantikkens afslutning
I de 70 år der forløb mellem romantikkens og naturalismens gennembrud var der (selvfølgelig) flere generationer af digtere. Digtningen der jo præges af sin samtid, ændredes lidt efter lidt uden at det på noget tidspunkt kom til et brud med romantikken før det afgørende brud i 1871 i form af naturalismen.
Selv om der skete forskydninger fra universalromantik til nationalromantik, fra poetisk idyl (biedermeier) til splittelse og dæmoni (romantisme) til ren efterklangsromantik var flere af disse tendenser samtidige i perioden 1800 til 1870. På en måde må man derfor sige at romantikken fortsætter helt til 1870, selv om den ikke længere havde nævneværdig livskraft i sig efter omkring 1850.

Naturalismens afslutning
Selv om naturalismen kun kom til at vare i 20 år, fra 1870 til 1890, fortsatte mange af naturalisterne dog med at skrive naturalistisk litteratur langt op i det 20.årh, især Henrik Pontoppidan, der er produktiv til han dør i 1943.
Hvordan slutter naturalismen så?
Det gør den ved at Johannes Jørgensen proklamerer en ny isme, symbolismen, der gør op med naturalismen. Selv om naturalisterne altså ikke bliver symbolister af den grund har proklamationen så meget vind i sejlene i den litterære offentlighed (i den almindelige offentlighed skænkes den ikke så stor opmærksomhed), at den nye generation af digtere bliver symbolister. Samtidig er den i overensstemmelse med den litterære udvikling i andre europæiske lande, ikke mindst udviklingen i Frankrig, hvorfra meget af inspirationen kom.

Symbolismens afslutning
På samme måde som symbolismen havde introduceret sig selv som afløser af den foregående naturalisme, måtte symbolismen i 1901 se sig afløst af en ny generation af digtere, der skrev mere jordnært og realistisk, det såkaldte folkelige gennembrud, nyrealisterne eller den jyske bevægelse som de mange selvlærte forfattere der debuterede efter århundredskiftet blev kendt som. I 1901 proklamerede Johannes V. Jensen i "Den gotiske Renæssance" at han herefter følte sig som "organ for Kendsgærningen", og i digtet "Tilegnelse" (fra Digte 1906) skriver han i opposition til symbolismens dekadence og sjæledyrkelse: "Jeg vil bekræfte de raske i retten til Riget".

Men hvorfra hentede de forskellige gennembrud deres inspiration?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Spørgsmålene:

Nævn et eksempel på en forfatter der skiftevis optrådte som naturalist og romantiker?Hvornår slutter romantikken definitivt som litterær periode i Danmark?
Hvad kom til at markere naturalismens gennembrud i Danmark ?
Hvem kom til at markere symbolismens gennembrud i Danmark ?

Hvilken af de tre retninger kom til at vække mest anstød i offentligheden?

tilbage til forsiden